Polopharma  |  2010 - 2014

Fámy a pravdy

Mnohé prípravky a ich rôzne formy ako sú - tablety, oleje, čapíky, roztoky, gély a krémy - väčšinou
deklarujú informácie o týchto produktoch vo svojich materiáloch,ktoré sú pravdivé len z určitej časti.

Dôvodom je to, že na obchodnom trhu v tomto segmente (gynekologickom) je veľké zastúpenie
zahraničných firiem a ich distribútorov, aj z radov generických firiem, ktoré sa snažia nejakým
„výrazným - jedinečným“ spôsobom odlíšiť jedna od druhej.

Často deklarujú  jedinečnosť svojich prípravkov, ich prírodný základ, že sú bez obsahu škodlivých
chemických a konzervačných látok, ktoré nevyvolávajú rezistenciu (odolnosť na daný preparát voči
baktériám, príp. iným infekčným látkam) a nemajú žiadne vedľajšie účinky. A samozrejme sú úplne
bezpečné pre organizmus.

Avšak, doba ich použiteľnosti - expirácia je vo väčšine prípadov taká dlhá (3-5 rokov), že tieto slová
si navzájom odporujú s výpoveďami v texte k daným preparátom. Nie je možné, aby po chemickom
spracovaní produkt vydržal  vo svojej stabilnej forme tak dlho a pritom nemenil svoje chemické
a farmakologické vlastnosti.

Na základe predchádzajúcich výpovedí je možné si myslieť, že dané produkty môžu výrobcovia
zaradiť do skupiny preparátov s vlastnosťami biologicky čistých a pre organizmus neškodných látok.
Podľa nich, účinná látka - molekula je získaná z prírodných rastlín, príp. iných bio - náhrad. Tieto
látky sa pri dlhodobom používaní v organizme metabolizujú, príp. odbúravajú, t. j. eliminujú cez
sliznicu tenkého, resp. hrubého čreva do krvného obehu a ďalej sa pečeňou rozkladajú, aby mohli
byť z organizmu vylúčené, aj to len čiastočne.

Vyhlásenie väčšiny výrobcov a ich distribútorov, že preparáty sú vyrobené na prírodnej báze je len
časťou pravdy. Preto tieto reklamné výpovede je potrebné zvážiť a prediskutovať so svojím
gynekológom, príp. iným lekárom - špecialistom.

ZÁVER: Vo väčšine výpovedí je len pomerne malá časť pravdy - cca 30%. Tieto produkty môžeme preto
zaradiť do kategórie drahých kozmetických prípravkov vyššej rady, nie však ako skutočné  liečivo
na liečenie gynekologických problémov. Na riešenie ženských intímnych problémov - výtoky, svrbenie,
opakujúce sa zápaly sa majú použiť prípravky na to určené, ktoré svojimi účinkami pôsobia
na pôvodcu zápalu, teda infekt, ak ide o infekčný zápal. Preto vlastnosti týchto prípravkov
sú potvrdené certifikátmi  a skúškami, ktoré majú medzinárodnú platnosť.
Použitie prípravkov
Gynekológia a pôrodníctvo
Kožné ochorenia (Dermatológia)
Stomatológia a stomatochirurgia
Traumatológia a Chirurgia
ORL (Ušné, krčné, nosné)
Pozrite tiež
Fámy a pravdy
Otázky a odpovede